Vilkår og betingelser 

Sist oppdatert: 14 Desember 2019

Vennligst les vilkår og betingelser i dette dokumentet nøye da tilgang til og bruk av innholdet funnet på https://smart-stone.no/ innebærer at du godtar vilkårene som angis her. 

Link til andre nettsteder

Smartones nettsted kan inneholde linker til tredje-parts web-sider som ikke er eid eller kontrollert av Smartstone. 

Smartstone har ingen kontroll over, og tar derfor ikke ansvar for innholdet, nøyaktigheten eller funksjon til andre nettstedene. Inkludering av lenker til andre nettsteder, innebærer ikke godkjenning av Smartstone. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med og leser nøye gjennom juridiske merknader om personvern for alle andre nettsteder du besøker. 

Nøyaktighet og fullstendighet av informasjon

Vi er ikke ansvarlige dersom den informasjonen vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet ikke er korrekt eller komplett. Din tillit til materialet på dette nettstedet er din personlige. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke eventuelle endringer i materialet og informasjonen som finnes på dette nettstedet.

Garantier

Din bruk av denne nettsiden er på eget ansvar.

Dette nettstedet er levert til deg på en “”som er”” og “”som tilgjengelig”” basis, følgelig gir ikke Smartstone noen garantier av noe slag, verken uttrykte, implisitte, lovfestede eller på annen måte (inkludert underforståtte garantier for salg og egnethet til et bestemt formål).

Inkludert garantier eller representasjoner om at materialet på dette nettstedet vil være komplett, nøyaktig, pålitelig, aktuell, ikke-krenkende til tredjeparter, at tilgang til denne nettsiden vil være uavbrutt eller uten feil; at dette nettstedet vil være sikkert, at noen råd eller uttalelse innhentet fra Smartstone gjennom denne nettsiden er nøyaktig eller til å stole på og eventuelle fremstillinger eller garantier til dette er uttrykkelig fraskrevet.

Endringer 

Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer på disse vilkår og betingelser når som helst.  Vennligst kom tilbake til denne siden fra tid til annen for å gjennomgå disse og nye tilleggsopplysninger.

Kontakt 

Hvis du har spørsmål angående disse vilkår og betingelser, venligs ta kontakt med oss