Hvordan Legge skifertak?

Hvordan legge skifertak? Klarer jeg å legge skifertak selv? Er mitt tak egnet for skifertak? I denne guiden til legging av skifertak tar vi deg gjennom det – steg for steg. Har du spørsmål utover det som er beskrevet i denne guiden, ta kontakt med oss.

Takvinkel

På tak hvor det skal legges takskifer bør takvinkelen være minimum 22°.

Vanntett undertak

For å tåle både nedbør og kondensdrypp fra undersiden av skifertaket må undertaket være vanntett. Fuktighet skal kunne renne fritt nedover undertaket for så å ledes vekk fra taket.

Materialer for Sløyfer & lekter

For sløyfer og lekter bør det benyttes trykkimpregnert trevirke i god kvalitet. For å feste sløyfene og lektene til undertaket bør det benyttes spiker (eller skruer) som er varmforsinket eller har tilsvarende korresjonsbeskyttelse. Velger man å benytte skruer må man være oppmerksom på at skiferen ikke bør havne i spenn.

Sløyfer

Sløyfene plasseres rett over taksperrene, de bør ha en tykkelse på minimum 23mm for god lufting og drenering. Anbefalt spiker-/skrueavstand er 30cm eller mindre.

Lekter

Til lektene anbefales minimum dimensjonen 36x48 mm. Dersom det er større sløyfe-/taksperreavstand enn 600mm, eller store lokale snølastkrav bør lektene dimensjoneres spesielt. Lekteavstand varierer med størrelsen og formatet på takskiferen.

Nederste Lekt

For å oppnå samme fallvinkel på nederste skift som på de øvrige, må nederste lekt være en steintykkelse høyere enn de andre lektene.

Planlegging

Det er viktig å ha tenkt igjennom hvordan takskiferen skal legges før man starter selve leggingen. Planlegg ut mot hver gavl, slik at størrelsen på takskiferen mot gavl blir passe stor. Hver stein skal legges med et mellomrom på 1cm +/ (0,6 til 1,2cm). Det betyr at det kan være 6mm pr stein til å justere for å komme riktig ut.

Oppmerking

For å sikre at skifertaket blir symmetrisk: at takskiferen legges i rette linjer horisontalt, vertikalt og diagonalt så bør man ha et rutesystem på taket før man begynner å legge takskiferen.
Lektene gir den horisontale retningen. De vertikale linjene (modulene) kan avsettes med for eksempel krittsnor på lektene. En modul må være slik at hver stein har plass i "sin rute", og i tillegg gi plass til et justeringsrom. Siden takskifer er et naturprodukt vil det kunne være små avvik i størrelsen mellom hver skiferstein.

Fotstein

Man begynner å legge skiferen nedenifra og oppover. Man starter altså med fotsteinen. Det er anbefalt av byggforsk å ha takutstikk fra fotsteinen på ca 30mm, slik at avrenning fra skifertaket kommer mest mulig midt i takrenna og ikke drypper på takfotbeslaget.. Dette kan justeres noe etter ønske/behov.

Legging av takskifer

Ut ifra oppmerkingen fortsetter man å legge takskifer på raden over fotsteinen, enten fra midten eller fra en av sidene av taket. De fleste foretrekker å ha arbeidsstilling nedenfra når de legger takskiferen. For store tak må man da bygge et takstillasj når en kommer oppover taket. Et annet alternativ er å stå på lektene å legge diagonalt under seg.

Feste av skiferen

Vi anbefaler bruk at skiferstift fremfor skruer. Det er fort gjort å sette steinen i spenn ved bruk av skruer. Treverket er alltid i bevegelse pga fuktighet, sol og temperatursvingninger. Spenn i takskiferen er en av de viktigste grunnene til at den kan sprekke/knekke.
Galvanisert eller syrefast takskiferstift benyttes til å feste skiferen. Lengden på stiften bær være ca 2x skifertykkelsen + lektetykkelsen. Påse at stiften ikke går ned i undertaket og pappen.

Møne

Det mest vanlige idag er å la takskiferen gå opp mot et mønebord. Skiferen tilpasses/skjæres mot mønebordet. Deretter bruker man et mønebeslag som festes til mønebordet. Beslaget bør gå godt over takskiferen på hver side. Det bør være en overlapp på minimum 4-5cm, men ikke mer enn 10 cm pga vind. Mønebeslaget tilpasses takets vinkel slik at det ligger tett ned mot takskifeen. Dette gjøres av en blikkenslager tilpasset hvert tak og takvinkel.

Gavl

Det mest brukte idag er å legge takskiferen ut mot et gavlbord og montere vannbrett over. Med denne løsningen trengs ikke gavlstein. Takskiferen skjæres og tilpasses ut mot gavlbordet.

Snøfangere

Et skifertak vil slippe snø omtrent slik som takstein gjør. For å unngå snøras vil det derfor være behov for og krav om snøfangere på en del tak. Snøfangere må monteres underveis i leggingen av skifertaket. For å montere snøfangere trengs en innfestningsplanke i tilsvarende kvalitet som sløyfene og lektene, med samme høyde som lektene. Denne skrus fast på sløyfene i mellom lektene. Snøfangerkonsollen skrus fast midt på innfestningsplanken. Plassering av konsollene må tilpasses bredden på takskiferen.

Du er kanskje også interessert i....?

Kontakt oss

Send tegninger, eller ta mål av det aktuelle område, og vi vil sende deg ett uforpliktende tilbud tilbake. 

Vi er behjelpelig med vår fagkunnskap.
Legg igjen navn, epost og din beskjed i meldingsboksen under. 

Mail: post@smart-stone.no eller ring oss på  41 36 17 12

Kontakt Oss
Personvernerklæring *